Kvalitet

Telge Glas & Metallmontage utför service och reparation av glas inklusive bilglas, entreprenader gällande glas, metallpartier, inredningsglas, solskyddsåtgärder med mera. Vi erbjuder våra kunder arbetsutförande med utmärkt kvalitet och tjänster i form av kompetent rådgivning.

Vår kvalitetspolicy

Att uppnå bästa möjliga kvalitet är en grundläggande del i vår verksamhet. Vi eftersträvar att alltid uppfylla kundens behov, krav och förväntningar. Genom målmedvetet arbete ska företaget ständigt förbättra sin position som en attraktiv samarbetspartner.

Detta gör vi genom att:

  • Fastställa alla viktiga moment som påverkar kvaliten på slutprodukten
  • Styrning av dokument och data
  • Leva upp till och gärna överträffa ställda krav
  • Utbilda och motivera medarbetare