Om företaget

Vi är ett företag med 15 anställda som arbetar med olika arbetsområden i Stockholm och Södertälje såsom:

Glasmästeri: glasentreprenader, inredningsglas, brandglasningar, bullerglas, glasreparationer, solskyddsglas, speglar, fönsterbyten m.m.

Metallpartier: dörrar, entrépartier, fasadpartier, aluminium/stål, m.m.

Övriga arbetsområden:  skärmtak, fönstermontering, fogarbeten, fasadpersienner, invändiga persienner, fasadreppellering, säkerhetsfilm och solfilm.

Kvalitet och miljö är också två områden som vi arbetar mycket aktivt med. Klicka på kvalitet respektive miljö för att läsa mer.

Företaget är anslutet till Glasbranschförening och är medlem i Företagarnas Riksorganisation.

Vi är även stolta att för 3 -år i rad blivit utnämnda av Dagens Industri att vara ett av Sveriges snabbast växande företag. Utmärkelsen finns som bifogad PDF nedan.

Klicka på filnamnen nedan för att se våra auktoriseringsdiplom