Specialarbeten

Skyddsfilm

Telge Glas har personal som är utbildad för att montera säkerhetsfilm samt solskyddsfilm gällande fastigheter. Exempel på kunder är Telgebostäder, Telge Fastigheter, Scania IM, Scania CV, Astra Zeneca, UP Förvaltning och Apoteket.

Säkerhetsgaller

Telge Glas måttanpassar och installerar säkerhetsgaller samt inbrottsskyddsförstärkningar. Exempel på kunder är Siemens, Södertälje kommun och Autoexperten.