Tjänster

Telge Glas har ett brett kunnande inom all form av glasarbeten. Mycket om detta kan du läsa nedan och sedan hittar du en mängd bilder från våra utförda arbeten i vårt bildgalleri.
Vi kan erbjuda alla våra tjänster i områden runt Stockholm och Södertälje.

Glasarbeten

Vi utför glasentreprenader, inredningsglas, brandglasningar, bullerglas, reparationer, solskyddsglas, isolerglastillverkning, speglar m.m.

Metallpartier

Vi utför byten, montering av metallpartier samt nyproduktion av dörrar, entrépartier, fasadpartier, aluminium/stål samt service på befintliga dörrar/entré partier.

Övriga arbetsområden

Vi utför skärmtak, fönsterbyten, fogarbeten, fasadpersienner, invändiga persienner, fasadreppellering.

Montering av brandpartier

Telge Glas innehar MTK-brandauktorisation vid tillverkning samt montage av brandpartier inklusive glas. Läs mer om denna auktorisation här.